Formgivning resekatalog

thabela_omslag

Thabela Travel arrangerar rundresor till destinationer i hela världen. I samband med deras 10 års jubileum, ville de ta fram en resekatalog, något de inte haft tidigare. Jag fick uppdraget att ta fram den grundläggande grafiska formen till katalogen. Katalogen är indelad och färgkodad utifrån de tre världsdelar dit resorna går. Olika mallar formgavs, dels för resmålspresentationer på uppslag respektive enkel sida, men också utifrån resmålskartornas liggande eller stående riktning.

Nedan syns de godkända uppslagsskisserna med dummybilder från bildbyråer och arkiv.

thabela_uppslag_2-3

thabela_uppslag_6-7